Oman työn johtaminen 3.5.2016
Päivän kiteytys. Kiireessä ja stressissä ajattelu, ongelmanratkaisukyky ja luovuus rajoittuu. Mahdollisuuksia tuntuu olevan vähän ja uudelle ei välttämättä ole tilaa.

Toimimme helposti vanhojen ja tuttujen mallien mukaan. Ajaudumme samoihin tuoleihin samoissa tiloissa ja käytämme samoja malleja päivästä toiseen tiedostamattamme. Pidämme lokeroinneista ja laatikoistamme todella tiukasti kiinni ja meidän on vaikea päästä näistä ajatuksista irti. Rajoitamme sitä mitä näemme toisissa ihmisissä lokeroinnin vuoksi.

Aivomme skannaa jatkuvasti uhkia ja vaaroja ympärillämme. Tänä päivänä meillä ei ole samanlaisia uhkia kuin muinaisina aikoina, mutta aivomme edelleen tiedostamattamme etsivät uhkia. Koemme sosiaaliset uhat ja tilanteet nykyään samalla tavalla aivojemme toiminnan vuoksi.

Luontaisesti kaikki negatiiviset reaktiot ovat paljon voimakkaampia kuin positiiviset. Ne kestävät pidempään ja koemme ne voimakkaammin. Tämän vuoksi meidän olisi tietoisesti huomioitava positiivisia reaktioita ja otettava niistä "ilo irti". Näin voimme ohjata ajatteluamme antamaan meille enemmän energiaa. Myöskään tunteiden tukahduttaminen ei auta hankaliin tilanteisiin. Se nostaa omia stressitasoja ja muut kyllä havaitsevat mikroilmeistä ja eleistä aidot tunnetilat pohjalla.

Raivoaminen ei kehitä meitä millään tavoin. Raivoaminen vain kehittää raivoamisen taitoa.

Omasta toimistosta siirryttäessä avoimiin toimistoihin oman "turvapaikan" tunne häviää ja varsinkin siirtymävaiheessa tämä voi aiheuttaa stressiä.


Lopputulema palkkion avulla tehdyssä porukassa luovuutta vaativassa tehtävässä saatiin 40% paremmat tulokset kuin uhkaavan tilanteen ratkaisseessa porukassa. Oletko oman työyhteisösi pöllö? Millainen kehonkielesi on? Tiedostatko olemustasi? Kun uhkareaktio on päällä, kyvykkyyden ja älyn taso katoaa limbiselle järjestelmälle. Pelolla johtaminen heikentää tuottavuutta ajattelua ja luovuutta vaativissa tehtävissä.

Mieti miten esimiehenä pohjustat tiimiäsi suorittamaan luovuutta vaativia tehtäviä. Ei negaation tai ongelmien kautta, vaan positiivisuuden kautta. Näin tehokkuus lisääntyy ongelmanratkaisussa.


Tiedosta omaa ajatteluasi ja toimintaasi.


Tulokset ovat jäävuoren huippu, mutta pinnan alla on asenteet, ajatukset ja tunteet. Ole rehellinen tunteidesi kanssa itsellesi ja muille, jotta ymmärrät omaa toimintaasi ja myös muut osaavat suhtautua oikein.

Ihmisistä suurin piirtein 70% kuuluu fixed midsetiin lähtökohtaisesti. Tämän hetken tietämyksen mukaan aivot voivat kehittyä hautaan asti. Oppimisessa on kyse enemmänkin omasta asenteestamme ja motivaatiostamme. Vanhassa muuttumattomassa maailmassa fixed mindset oli täysin toimiva ajatusmalli, mutta nykyisessä hektisessä muuttuvassa maailmassa tämä ei enää toimi. Growth mindset soveltuu nykypäivän tilanteisiin paremmin.


Fixed mindsetissä esim. epäonnistumiset sattuu pahemmin ja muiden onnistumiset eivät välttämättä inspiroi itseään. Growth mindsetissä fokus on kehittymisessä ja uuden oppimisessa jokaisessa tilanteessa. Kukaan ei ole kuitenkaan 100% fixed mindsetia tai growth mindsetia, vaan asennoituminen muuttuu elämäntilanteen ja ympäristön mukaan.

Myös itsetunto liittyy fixed mindsetiin ja growth mindsetiin. Urheiluesimerkkinä fixed mindsetista voi olla esim. John McEnroe. Hyvin lahjakas pelaaja, mutta lahjakkuuus ei vienyt loppuun asti, vaan kehittyminen pysähtyi ja kovemmalla motivaatiolla varustetut pelaajat meni ohi.


Kukaan ei ole ikuisesti 100% fixed tai growth, mutta hyvin moni meistä on jompaan kumpaan suuntaan kallella.

Palapelikoe koululaisille. Annettiin helppo palapeli jonka kaikki saivat tehtyä. Toista puolta porukasta kehuttiin lahjakkuudesta palapelin teossa. Toista puolta kehuttiin kovasta työstä, oppimisesta ja yrittämisestä. Tämän jälkeen tarjottiin haastavampaa palapeliä jolloin "lahjakkaat" eivät ottaneet haastetta vastaan, mutta kovasta työstä kehutut lähtivät haasteeseen mielellään.

"All models are wrong, AND some are useful"

Fixed mindset säästää energiaa monessa tilanteessa ja saattaa vapauttaa rutiinihommista energiaa luoviin tilanteisiin.

Millä tavoin voin motivoida fixed mindsetin ihmisiä muuttumaan growth mindsetiin?
- Sivilisaation ylläpidon kannalta on tärkeää, että suuri osa ihmisistä on fixed mindsetia jotka pitää perustoimintoja yllä ja osa growth mindsetia jotka tekee uudistuksia ja vaalii luovuutta.
- Muutoksen ja joustavuuden palkitseminen positiivisella palautteella

Rutiinityöt nykyisessä työelämässä alkavat häviämään ja tästä syystä kasvun asenteen lisääminen työyhteisössä voi olla kannattavaa. Kasvun asenne nopeuttaa sopeutumista muuttuneisiin tilanteisiin.

Mitä ajatuksia herättää?
- Onpa vaikeita kysymyksiä, ei näihin voi vastata.
- Kehityskeskustaluissa näitä asioita käydään läpi jossain määrin.

Emme normaalisti ajattele näitä asioita päivittäisessä työssämme. Johtuuko se kulttuurista vai omasta asenteestamme? Ajattelemalla näitä asioita voimme kuitenkin tiedostaa omia onnistumisiamme ja huomata kehittyvämme koko ajan. 


Miten voisin esimiehenä hyödyntää saamaani palautetta paremmin? Kun on epäonnistumisia tai kokeiluja, meidän on voitava oppia niistä. Ei suhtautua epäonnistumisiin aina negatiivisesti, vaan asennoitua niihin oppimisen ja kasvun kannalta.


Voisiko positiivisella ajattelulla parantaa hyvinvointia? Myönteisen asenteen vaikutukset fyysiseen hyvinvointiin ovat  tutkitusti olemassa. Negatiiviset tunnetilat kehossa lisäävät adrenaliinia ja kortisolia ja altistaa sydän- ja verisuonisairauksiin.

2kk ajan teemahaastatteluilla selvitettiin oliko ihmiset negatiivisesti elämään suhtautuvia vai positiivisesti suhtautuvia. Positiivisesti suhtautuvat sairastuivat viirustestissä 40% vähemmän kuin negatiivisesti suhtautuvat.

Kaliforniassa tehtyjen tutkimusten mukaan positiivisesti elämäänsä suhtautuvat HIV-potilaat ovat eläneet keskimäärin 10v. pidempään kuin negatiivisesti asennoituneet.


10 000 ihmisen kampusalueella haluttiin parantaa työilmapiiriä 10/5 way- säännöllä. Jos kuka tahansa ihminen tuli 10m päähän, tehtävänäsi on ottaa katsekontakti ja tervehtiä ja 5m päästä sanallinen tervehdys. Sääntö koski kaikkia talonmiehistä pääjohtajaan asti. 6kk jälkeen työtyytyväisyysmittauksissa ilmapiiri oli parantunut 30%. Erityisesti esimiehen esimerkki tässä aiheessa on erittäin tärkeää.

Micro moments of love. Nämä pienet ja lyhyet, mutta positiiviset kohtaamiset ravitsevat meitä ja synnyttävät positiivisuutta ympärille.


Negatiivisuuden tilalle voitaisiin vaihtaa "neutraali"-sana. Kiinnitämme negatiivisuuden tilassa enemmän huomiota yksityiskohtiin ja olemme skeptisempiä. Löydämme myös virheet helpommin. Joissain työtehtävissä negatiivinen mielentila voi olla jopa eduksi. Oikoluku, sopimusjuridiikka, kirjanpito jne.Myönteisyys on myönteisten tunteiden kokonaisvaltaista tuntemista.Vahvuudet ovat huomattavasti vaikeampia havaita kuin heikkoudet. Ominaisuudet voisivat myös muuttua riippuen päivästä, tai järjestys voisi muuttua.

Tilanteiden tulkinta toisen näkökulmasta tai toiselta kantilta.Rauhallinen sisäänhengitys ja tietoisesti huomattavasti pidempi uloshengitys. Mielessään laskeminen uloshengityksen aikana ehdollistaa aivot kognitiivisella tasolla, jolloin aivot eivät työstä mitään toista kognitiivista asiaa. Tällöin aivoille tulee väkisin pieni tauko joka auttaa moneen tilanteeseen. Pitkä uloshengitys rauhoittaa aivoja ja kehoa tiedostamalla. 


Loren Shuster on tällä hetkellä Legon globaali kaupallinen johtaja. Mitä mindfulness voi tuoda työkontekstissa?

Linkki Loren Shusterin haastatteluun (Youtube)

- Jos et johda tietoisesti itseäsi, et voi tehokkaasti johtaa myöskään muita.
- Nykyinen kulttuuri työelämässä juontaa juurensa edelleen perinteisestä "tehdastyöstä" missä mittareina käytettiin numeroita ja esim. tuottavuutta. Luovuuden, johtamisen ja valvonnan mittaaminen on paljon abstraktimpaa ja vaikeammin mitattavaa. Työelämä on murroksessa ja nämä asiat ovat vasta kehittymässä. Johtajana ollessasi inhimillinen ihminen ja näyttäessäsi heikkoudet, annat myös luvan töyntekijöille olla inhimillisiä.


Millä asenteella olet työpaikalla? Tämä ei ole ainoastaan oma asiamme, varsinkin jos toimimme esimiesasemassa. Kun tulen tilaan, mitä tuon mukanani?

Paraneeko työpaikkani ilmapiiri kun tulen töihin, vai paraneeko se kun lähden sieltä pois?
Mentaali energialla tarkoitetaan sitä miten teemme työtämme ja kulutammeko me energiaa esim. jatkuvilla keskeytyksillä. Aivojen kapasiteetti vähenee keskittymistä vaativissa tehtävissä jatkuvista keskeytyksistä ja häiriöistä. Myöskin työn epämääräisyys ja kokonaisuuden hahmottamisen puute heikentää mentaalista energiaa.

Henkisellä energialla tarkoitetaan esim. työn ja omien arvojen yhdenmukaisuutta. Merkityksellisyys ja tyydytys tehdystä työstä lisää henkistä energiaa tekemisessä.Kuinka lataat omat akkusi työpäivän aikana?  Kuinka pidät huolen omista energioistasi?
- Tietoisesti päätöksen tekeminen energian vaalimisesta on vaikeaa
- Kalenterista ajan varaaminen tietyille tehtäville
- Lauseen kirjoittaminen loppuun tai muistiinpanojen tekeminen kesken olleista tehtävistä ennen keskeytystä.
- Pelisääntöjen sopiminen ja hyvien, toimivien toimintatapojen löytäminen ja sopiminen.Miten neurotieteen tutkimuksesta saataisiin apuja business-elämään? Mitä aivot tarvitsevat ollakseen terveitä ja hyvinvoivia?

Connecting time tuo leikkisyyttä ja luovaa ajattelua päiväämme. Tämä voi sekoittua myös play timeen.

Down time on ajattelutyötä tekevälle yksi tärkeimmistä tekijöistä. Aika jolloin ei tehdä yhtään mitään. Tämän ajan aikana oivallukset ja oppiminen tapahtuu. Työpäivän lomassa pieni hetki down timea voi olla erittäin hyödyllinen tuottavuuden kannalta.

Time on on tunnustelua ja omien ajatusten selventämistä. Tietoisesti kartoitamme omaa tilannettamme ja tuntemuksiamme.

Pohdintaa 4 hengen ryhmissä. Miten nämä toteutuvat omassa päivässäsi?
- Kaikilla on puutteita joillakin osa-alueilla
- Fokustimen hallinta. Joskus keskeytykset voivat olla myös tervetulleita ja tarpeellisia.
- Fokustimen hallinnan kääntöpuolena voi olla myös flowtilan hallinta ja ajanhallinnan haasteet
- Tietty järjestys mitä asioita alkaa tippua pois kiireen tai työn lisääntyessä
-Miten valvontakenttää coachataan, eikä valvota? Miten vaikuttavuutta parannetaan?


Kenen ajattelu jalostuu, jos esimies lähtee ajattelemaan alaisen ongelmaa? Esimiehen vai alaisen? Vastuun antaminen ongelman käsittelyyn ja jäsentelyyn ennen kuin sitä annetaan muille hoidettavaksi.

Coachaustie vaatii, että koko yhteisö hyväksyy toimintamallin. Luottamus on oltava kunnossa.
Oma rajoittuneisuus täytyy tunnistaa. Täytyy kannustaa ihmiset tiimin sisällä sparraamaan toimiaan, eikä itse esimiehenä puutu kaikkiin asioihin.Kokemuksia:
- Vaikeaa olla neuvomatta
- Vaikka ei saisi neuvoa, silti voi tulla uusia hyviä ideoita kun sparrataan samalla alalla työskentelevää henkilöä.
- Ihmiset eivät sitoudu neuvoihin samalla tavalla jos he eivät itse keksi ratkaisuja
- Suuremman ongelman palastelu pienempiin osiin. Mikä tulisi ratkaista ensimmäisenä, jotta pääsemme eteenpäin?
- Jos ihmisellä on taipumusta jäädä vellomaan ongelman sisälle, olisi hyvä ehdollistaa hänet pohtimaan ongelman syvimmät syyt auki. Näin pääsemme ainakin ongelman puimisesta pohtimaan ratkaisuja.


Miten ihmisten kanssa keskustellaan ja ollaan siten, että hän ei joudu limbisen järejstelmän luomaan hälytystilaan.

- Oman aseman turvaamisella tarkoitetaan asemoitumista siten, että olemme samalla tasolla ja tunnemme olevamme tilanteen herrana. Tiedetään mitä tulee tapahtumaan ja emme koe epävarmuutta tai epätietoisuutta
- Yhteenkuuluvuus on primitiivinen tarve. Joukon ulkopuolelle ei haluta jäädä.

Jos joku näistä tarpeista on uhattuna, limbinen järjestelmä aktivoituu ja suorituskyky kärsii.


Miten mahdollistan näiden edellytysten toteutumisen alaisille esimiehenä työskennellessäni?
- Avoin johtamistyyli
- Aikaansaannosten näkyväksi tekeminen tuo hallinnan tunnetta
- Näe onnistumiset ja palkitse niistä. Järjestä yhteistä tekemistä mikä ei aina liity substanssiin. Noteeraa!


Millä tavoin palkitaan monipaikkaisessa työyhteisössä?
- Noteeraaminen kaikille samanlaisena. Yhteinen ryhmäviesti tms.
- Tiimipalaverin alussa käyty läpi
- Onnistumisen kynnys riittävän matalaksi, jotta pienetkin asiat voidaan nostaa ajoittain esille.Scarf on hyvä pitää mielessä esimiehenä vuorovaikutustilanteissa. Näin "pöllöt eivät lehahtele" vahingossa.

Mitä otat tästä päivästä mukaan?
- Coachaava tapa.
- Enemmän coachingia vietäväksi arkeen
- Ajattele ennen kuin sanot. Älä lähde sivuraiteille, vaan keksity asiaan
- Energiatasojen hallinta ja oman jaksamisen varmistaminen
- Coachaamisen harjoitteu 
- Energiatyyppien tunnistaminen
- Positiivisuuden vahvistaminen
- Energialautasen hallinta
- Fixed ja growth mindset
- Positiivisen vuorovaikutuksen luonti ja coachaava ote esimiestyössä
- Omien onnistumisten nostaminen itselleen ja muillekin näkyväksi
- Suunta on oikea omassa kehityksessä, mutta kovin hidasta. Peruspessimismiin palataan hyvin helposti
- Growth mindsetin kysymykset
- Palikkalautanen. Omalta saattaa parikin puuttua
- Suuntaus positiiviseen ajatteluun
- Kiitollisuuden tunteen vaaliminen
- Energialautanen
- Positiivinen ajattelutapa
- Speedcoaching. Hyvä kun harjoiteltiin!
- Myönteiset energiat
- Osaan tietää milloin coachataan ja milloin neuvotaan
- Energiatasojen hallinta
- Tunne pitää tuntea kehossa asti. Tarjoaa rauhaa keholle.Suurkiitos kaikille! Pidetään ryhmän sisällä verkosto elossa ja jatketaan kokemusten jakamista esim. tässä blogissa ja yhteisessä Trellossa. Nämä välineet ovat käytössänne jatkossa täysin vapaasti.

Hyvää kesää toivottaen,

Tamoran väki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti